PODCAST

RUŽIČASTA SREDA

MI SMO

Da li postoji tama?

by - 10:28

Univerzitetski profesor postavio je svojim studentima ovo pitanje: "Da li je Bog stvorio sve što postoji?"
Jedan od studenata mu je smelo odgovorio: "Da, Bog je stvorio sve što postoji!"
"Bog je sve stvorio?" - upita profesor još jednom.
"Da, profesore", odgovori student.
 Profesor će zatim: "Ako je Bog stvorio sve, onda je stvorio i zlo. Budući da zlo postoji, a uzevši u obzir princip da nas određuje ono što radimo, onda je i Bog zao?"
Student je ostao ćutke, a profesor je pun sebe konstatovao kako je još jednom dokazao da je ono što hrišćani veruju zapravo mit.
Drugi je student podigao ruku i pitao profesora sme li ga nešto pitati.
"Naravno", odgovori profesor.
Student ustade i reče: "Profesore, postoji li hladnoća?"
"Kakvo je to pitanje? Naravno da postoji. Zar ti nikad nije bilo hladno?"
Studenti su se zakikotali na kolegino pitanje.
Mladić je odgovorio: "U stvari, profesore, hladnoća ne postoji. Prema zakonima fizike, ono što mi smatramo hladnoćom, u realnosti je odsustvo toplote. Svako telo ili objekat je podložan izučavanju kada poseduje ili zrači energiju. Apsolutna nula (-273 C) je totalno odsustvo toplote. Svaka materija postaje inertna i nesposobna za reakciju na toj temperaturi. Hladnoća ne postoji. Mi smo stvorili taj pojam da opišemo kako se osećamo kada nemamo toplote." 
Student nastavi sa pitanjima: "Profesore, postoji li tama?"
Profesor odgovori: "Naravno da postoji…"
Student će na to: "Opet niste u pravu profesore… ni tama ne postoji. Tama je u stvarnosti samo odsustvo svetla. Svetlo možemo proučavati, ali tamu ne. Zapravo, možemo se poslužiti Njutnovom prizmom da pretvorimo belo svetlo u mnoge boje i proučavati različite dužine svetlosnih talasa za svaku boju. Ne možemo meriti tamu. Najobičniji zrak svetla može prodreti u svet tame i prosvetliti je. Kako možete znati koliko je određeni prostor mračan? Merite količinu prisutnog svetla. Nije li ovo tačno? Tama je pojam koji ljudi koriste da opišu šta se događa kada nema svetla…"
Na kraju, mladić upita: "Profesore, postoji li zlo?"
Sad već pomalo nesiguran, profesor odgovori: "Naravno, kao što sam već rekao. Vidimo zlo svaki dan. Najčešće u svakodnevnim primerima čovekove nečovečnosti prema drugim ljudima… u zločinima i nasilju širom sveta. Ove manifestacije nisu ništa drugo nego zlo."
Na to će student: "Profesore, zlo ne postoji, ili barem ne postoji po sebi. Zlo je, jednostavno, odsustvo Boga. Baš kao i tama i hladnoća, to je pojam koji su ljudi stvorili da opišu odsutnost Boga. Bog nije stvorio zlo. Zlo nije poput vere i ljubavi, koje postoje baš kao što postoje svetlo i toplota. Zlo je posledica onog što se dogodi kada u čovekovom srcu ne postoji Božija ljubav. Baš poput hladnoće koju doživljavamo u odsustvu toplote, ili poput tame koja se događa kada nema svetla."
Profesor je seo…

Mladić se zvao Albert Ajnštajn.


You May Also Like

0 коментара